Buscar
Monday 19 de March de 2018
Recordar contrasenya
Contrasenya
Usuari
PEND_Internacional
PEND_

EL SOCIO TECNOLÓGICO

Avís legal


CSPCJ.com és un domini a Internet de la titularitat de:  

Centre de Suport Professional
Centre de Suport Professional URBS IUDEX ET CAUSIDICUS, S.A. (en endavant, URBICSA) amb CIF núm. A-63263388 i domicili a l'Avinguda del Carrilet, núm 3, 08902 l'Hospitalet de Llobregat, Espanya, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al tom 35874, foli 111, full número B-269.279.
Telèfon: 93 289 01 60. Fax: 93 423 41 61

Copyright (c) 2011 URBICSA - Tots els drets reservats.
Es prohibeix la modificació, còpia, reproducció, descàrrega, transmissió i distribució total o parcial dels continguts d'aquesta web sense citar el seu origen o sol·licitar autorització. L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial, titularitat de URBICSA.

Els continguts de la pàgina web de Centre de Suport Professional han estat elaborats amb el propòsit de donar informació sobre la companyia als usuaris de la mateixa. Per això, la informació relativa als productes per a la seva comercialització, així com la relativa a àrees de negoci, financera, dirigida a accionistes o de qualsevol altre tipus tindrà caràcter general i orientatiu, estant subjecta a possibles canvis.

URBICSA adverteix que la informació continguda en aquesta pàgina web pot ser incompleta, pot contenir errors o estar desfasada, amb la qual cosa no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat i precisió de les dades, dins els límits establerts en la Llei.

 

Política de Privacitat Web

1. Avís i informació legal
El present avís legal regula l’ús del servei del Portal d’Internet 'www.cspcj.com' (d’ara endavant, el 'Portal') que URBS IUDEX ET CAUSIDICUS, S.A. (d’ara endavant, URBICSA) amb CIF núm. A-63263388 i domicili en l' Av. del Carrilet, nº 3, Edifici D, Planta 11, 08902 l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) posa a la disposició dels usuaris d’Internet del CENTRE DE SUPORT PROFESSIONAL.

La utilització del Portal atribueix la condició d’usuari del Portal (d’ara endavant, 'Usuari') i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquesta política de privacitat des del moment mateix que l’usuari accedeix al Portal. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament el present text en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Portal, ja que aquest pot sofrir modificacions


2.  Objecte
El present Portal, propietat d’URBICSA, ha estat creat i dissenyat per a donar a conèixer els serveis i productes de l’entitat i permetre l’accés general de tots els usuaris d’Internet.
L’accés i/o ús del Portal atribueix a qui ho realitza la condició d’usuari i l’acceptació, sense reserves de cap mena, de totes i cadascuna de les presents condicions generals, així com d’aquelles altres particulars que, si escau, regeixin la utilització del Portal o dels serveis vinculats al mateix.
En aquest sentit, URBICSA es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d’accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració del seu Portal.

3. Condicions d’accés al Portal

3.1 Caràcter gratuït de la utilització del Portal
La prestació dels Serveis que ofereix aquest Portal té caràcter gratuït per als usuaris. No obstant això, alguns Serveis subministrats per URBICSA o per tercers a través del Portal estan subjectes al pagament d’un preu en la forma que es determini en les corresponents Condicions Particulars.

3.2 Registre d’usuaris
Amb caràcter general la prestació dels Serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels Usuaris. No obstant això, URBICSA condiciona la utilització d’alguns dels Serveis al previ emplenament del corresponent registre d’usuari que es troba al Portal.

3.3 Informació veraç
Tota la informació que faciliti l’usuari a través del Portal haurà de ser veraç. L'Usuari es compromet a garantir l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de la seva relació amb el portal i els serveis del mateix.
Així mateix, serà responsabilitat de l'Usuari mantenir tota la informació facilitada a URBICSA permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la seva situació real. En tot cas l'Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a URBICSA o a tercers per la informació que faciliti.


4. Ús del Portal
L’Usuari es compromet a utilitzar el Portal i els Serveis de conformitat amb la llei, la Política de Privacitat, les Condicions Particulars d’alguns Serveis i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posades en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums, generalment acceptades, i l’ordre públic.
L'Usuari es compromet a no utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que URBICSA posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic i, en general, a fer un ús no conforme amb les presents condicions generals.
A aquest efecte, l'Usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels Serveis amb finalitats o efectes il•lícits, prohibits en el present text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels Serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic d‘ URBICSA, d’altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (hardware y software).
Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’empresa URBICSA pugui patir, directa o indirectament, com a conseqüència d’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de les Condicions Generals, i si escau, de les Condicions Particulars.
En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies i/o gravacions.

4.1 Ús del codi font
El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el software, els textos, la informació i els continguts que es recullen al Portal, estan protegits per la legislació Espanyola, i no es permet la reproducció parcial o total del portal, ni el seu tractament informàtic, sense el permís previ i per escrit dels seus propietaris.


5. Continguts del Portal
Els continguts del Portal són posats a la disposició de l'Usuari per URBICSA com a informació pròpia o si escau, de tercers. D'aquesta manera, URBICSA posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els continguts inclosos al Portal siguin exactes i estiguin actualitzats.
L'Usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a la seva  disposició al Portal, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitat, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font. De conformitat amb la llei, la present Política de Privadesa, les Condicions Particulars de certs Serveis i altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums, generalment acceptats, i l’ordre públic.
L'Usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició d’altres o a comunicar públicament d’una altra forma, transformar o modificar els Continguts del Web, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
No obstant això, l’usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la seva utilització amb finalitats comercials, la seva distribució, així com la seva modificació o alteració.


6. Links
El Portal inclou dins dels seus continguts enllaços amb llocs pertanyents i/o gestionats per tercers, disponibles a través d’Internet.
El Portal no assumeix cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços de continguts externs a aquest lloc. Tals enllaços o esments tenen una finalitat que impliquen el suport, l’aprovació, comercialització o relació alguna entre el Portal i les persones o entitats titulars dels llocs on es trobin.


7. Protecció de Dades
A l’efecte del que es disposa en la normativa vigent sobre protecció de dades, URBICSA informa a l'Usuari de l’existència de fitxers automatitzats de dades de caràcter personal creats per l’entitat i sota responsabilitat de la mateixa, la finalitat de la qual és realitzar el manteniment i la gestió de la relació contractual amb els clients o usuaris que hagin facilitat les seves dades al Portal. El client té la possibilitat d’exercitar, d’acord amb l'establert en aquesta normativa, els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, dirigint un escrit a CENTRE DE SUPORT PROFESSIONAL, Av. Del Carrilet nº 3, Edifici D, Planta 2a, 08902, l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

URBICSA es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i al seu deure guardar-los, fins i tot després de conclosa la relació contractual, adoptant les mesures de seguretat que imposa la legislació vigent per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

L'Usuari que facilita les seves dades personals al Portal atorga el seu consentiment a URBICSA per rebre d’aquesta última publicitat de productes o serveis de la mateixa o de tercers, sempre relacionats amb serveis d’ URBICSA. Si no desitja rebre qualsevol d’aquestes publicitats, podrà comunicar-ho a l’adreça indicada en l'apartat 1 d’aquesta Clàusula, mitjançant escrit en el que consti la data i signatura original.

8. Cookies
URBICSA pot utilitzar cookies quan un Usuari navega pels llocs i pàgines Web del Portal.
Les cookies que utilitza URBICSA al Portal s’associen únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un Usuari anònim), i no proporcionen per sí el nom i cognoms de l'Usuari.
Aquestes cookies, s’utilitzen per URBICSA amb la finalitat de reconèixer els navegadors dels Usuaris registrats després que aquests s’hagin registrat per primera vegada, sense que hagin de registrar-se en cada visita per accedir a les àrees i Serveis reservats exclusivament a ells. De la mateixa manera, s’utilitzen a l’efecte d’elaboració d’estadístiques d’ URBICSA per oferir a l'Usuari la possibilitat de personalitzar el Lloc Web d’acord amb els seus gustos i necessitats, de manera que no sigui necessari personalitzar-ho en cada visita al mateix.


9. Propietat intel•lectual i industrial
Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al Portal són propietat d’ URBICSA o de tercers, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al Portal i/o als Serveis atribueixi a l'Usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.
Així mateix, els Continguts són propietat intel•lectual de URBICSA o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l'Usuari, en virtut de l'establert en aquesta política de privacitat. Per tant, queda expressament prohibida la cessió dels drets de propietat intel•lectual sobre el present Portal

10. Publicitat
Al Portal s’allotgen continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió al Portal compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicables.
URBICSA no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

11. Responsabilitat
L'Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que URBICSA pugui patir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions al fet que queda sotmès per aquesta Política de Privacitat, per la llei, o si escau, per les condicions particulars que siguin aplicable.

11.1 Responsabilitat en l'Accés al Portal
URBICSA no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel•lació o interrupció del servei del Portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

11.2 . Responsabilitat de la qualitat del servei i continguts
L’accés al Portal no implica l’obligació per part de URBICSA de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic maliciós. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

URBICSA no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei al Portal.

11.3 Responsabilitat dels enllaços o links
El servei d’accés al Portal inclou dispositius tècnics d’enllaç que permeten a l'Usuari accedir a altres pàgines i portals d'Internet. En aquests casos, URBICSA actua com a prestador de serveis d’intermediació de conformitat amb l’article 17 de la Llei 32/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI) i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als llocs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il•licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda.

En els supòsits en què l'Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il•lícits o inadequats podrà comunicar-li-ho a URBICSA, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar el corresponent enllaç.
URBICSA no coneix els continguts i serveis dels links o enllaços i, per tant, no es fa responsable dels danys produïts per la il•licitud, qualitat, desactualizació, indisponibilitat error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels links o enllaços ni per qualsevol altre dany.


12. Retirada i suspensió del servei
URBICSA podrà retirar o suspendre en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ la prestació dels Serveis a aquells Usuaris que incompleixin l'establert en la present Política de Privadesa.
 

13. Legislació aplicable
La present política de privacitat es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés al Portal, l'Usuari i URBICSA acorden sotmetre’s expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.

A les presents condicions se’ls aplicarà també la Llei 34/2002 d'11 de Juliol de Serveis de la Informació i Correu Electrònic.